لیگ فوتبال
لیگ فوتسال
سایتهای مرتبط
Print Friendly, PDF & Email

هیئت فوتبال جنوب شرق تهران کلاس مربیگری درجهB و درجه c ایران را برگزارمی نماید

تاریخ: ۳۰ فروردین, ۱۳۹۷     کد خبر: [ 7831 ]     بازدید: [ 490 ]     موضوع: [ اخبار و اطلاعیه , روابط عمومی , شاخص ]


هیئت فوتبال جنوب شرق کلاس مربیگری درجهB و درجه c ایران را برگزارمی نماید

فقط تعدادی محدود الویت باکسانی خواهدبود که زودتر مبلغ کلاس را واریزوفیش راتحویل دهند. هیئت فوتبال جنوب شرق تهران درنظردارد یک دوره کلاس اموزش مربیگری درجهB و درجه c ایران را برگزارنماید : (زمان برگزاری دهه اول اردیبهشت ماه۹۷ ) کلیه شرکت کننده گان درکلاس درجه B بایداصل فیش واریزی خود را بمبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ریال بحساب جاری شماره ۰۱۱۰۸۴۵۰۶۵۰۰۷بانک ملی شعبه چهارراه شمس بنام هیئت فوتبال جنوب شرق واریزو در روزهای زوج ساعات اداری ۱۶الی۲۰به خانم رضائی تحویل دهند.برای شرکت درکلاس درجه Cایران که زمان برگزاری ان دهه اول اردیبهشت ماه ۹۷ میباشدمبلغ واریز۱۱۰۰۰۰۰۰ریال می باشد، مبالغ بایستی به حساب هیئت فوتبال جنوب شرق واریزگردد، درغیراینصورت هیئت فوتبال جنوب شرق هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

برچسب ها

جدول لیگ

#نام تيمبازيتفاضلامتياز
1استقلال000
2تراکتورسازی تبریز000
3پاس همدان000

ورود اعضاء
کمیته ها

:: کمیته آموزش

:: کمیته انضباطی

:: فوتبال ملی

:: کمیته داوران

:: کمیته بانوان

:: کمیته پیشکسوتان

:: کمیته اجرایی مسابقات

:: کمیته مدارس فوتبال

:: کمیته پزشکی

:: کمیته ثبت قراردادها

:: روابط عمومی

:: فرم های اداری